Promocja!

Arkusze kalkulacyjne

950,00

Moduł zawiera wiedzę i umiejętności z zakresu:
– Pracy z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywania ich w różnych formatach plików, lokalnie i w chmurze.
– Wyboru odpowiednich narzędzi pomocy, skrótów i narzędzi.
– Wprowadzania danych do komórek oraz posługiwania się dobrymi praktykami przy tworzeniu list. Zaznaczania, sortowania oraz kopiowania, przesuwania i usuwania danych.
– Edycji wierszy i kolumn arkusza. Kopiowania, przesuwania, usuwania i zmiany nazwy
arkuszy.
– Formatowania liczb i wartości tekstowych w skoroszycie i używania dostępnych stylów.
– Wyboru odpowiednich wykresów, tworzenia i formatowania wykresów w celu prawidłowego przekazania informacji.
– Dopasowania ustawień strony skoroszytu oraz sprawdzenia i poprawiania zawartości
skoroszytu przed wydrukowaniem.

Kategoria:

Opis

Szkolenie w grupach 5 osobowych. 20h szkolenia. Moduł ten sprawdza wiedzę i umiejętności związane z rozumieniem idei arkuszy kalkulacyjnych oraz używania arkuszy kalkulacyjnych do dokładnego opracowywania wyników pracy.